นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.) นโยบายความเป็นส่วนตัวคืออะไร?
นโยบายความเป็นส่วนตัวหมายถึง การรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานในขณะที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีการรวบรวม ประมวลผล เปิดเผย ถ่ายโอนและแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของบริษัทของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“บริการของเรา”) เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมผ่านบริการของเรา

2.) บริษัทของเรารวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง?
(a) ข้อมูลโปรไฟล์: เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูล SNS ชื่อเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการชำระเงินหรือธนาคาร เฉพาะในกรณีพิเศษที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน/ข้อมูลระบุตัวตน (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขผู้ขับขี่ หมายเลขใบอนุญาต) วันเกิด เพศ และรูปถ่าย เป็นต้น

(b) ข้อมูลการสื่อสารกับบริษัทของเรา: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทของเรา รวมถึงการสอบถาม คำชมเชย และการติดต่ออื่นๆ ที่ผู้ใช้งานแจ้งให้เราทราบ

(c) ข้อมูลการใช้งาน: เช่น วันที่และเวลาเข้าถึง คุณลักษณะของแอปหรือหน้าที่เข้าดู แอป และกิจกรรมระบบอื่นๆ ประเภทของเบราว์เซอร์ ในบางกรณี เรารวบรวมข้อมูลนี้ผ่านคุกกี้ บีคอน แท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งสร้างและรักษาตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

(d) ข้อมูลอุปกรณ์: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงรุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์และเวอร์ชัน ภาษาที่ต้องการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุโฆษณา หมายเลขซีเรียล ข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

(e) ข้อมูลการสื่อสาร: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สามผ่านบริการของเราหรือเว็บไซต์ของบริษัทของเรา เช่น ข้อความ โปรไฟล์ ข้อความ รูปถ่าย กราฟิก รูปภาพ ไอคอน เสียง วิดีโอ และเนื้อหาข้อมูลอื่นๆ

(f) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่: เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ประมาณการอย่างแม่นยำ ซึ่งกำหนดผ่านข้อมูล เช่น GPS ที่อยู่ IP และ WiFi เป็นต้น

(g) ข้อมูลธุรกรรม: เช่น รายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา รวมถึงประเภทของบริการที่ร้องขอหรือมอบให้กับผู้ใช้งาน การโพสต์สินค้า/บริการที่ทำโดยผู้ใช้งาน เช่น คำอธิบายของสินค้า/บริการ ภาพถ่าย คำสั่งซื้อ รายละเอียด ข้อมูลการจัดส่ง วันที่ และเวลาในการให้บริการ จำนวนเงินที่เรียกเก็บ วิธีการชำระเงิน บทวิจารณ์ และความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน ฯลฯ

3.) เราใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไร?
บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทของเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ปรับแต่ง และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(a) เพื่อให้บริการของเราแก่คุณและแจ้งเกี่ยวกับบริการของเรา
(b) เพื่อปรับปรุง วิจัย และพัฒนาบริการของเรา
(c) เพื่อปรับแต่งหรือปรับแต่งเนื้อหาหรือคุณสมบัติของบริการของเรา
(d) เพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนของคุณ เพื่อใช้บริการของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรา
(e) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
(f) เพื่อการโฆษณาสำหรับผู้ใช้งาน และเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

4.) ภาระผูกพันของบริษัทของเราในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งาน และข้อยกเว้นในการเปิดเผย
(a) บริษัทของเราจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานหรือที่ผู้ใช้งานมอบให้บริษัทของเราในระหว่างการใช้บริการซึ่งบริษัทของเราจัดเก็บเป็นความลับและข้อมูลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกแบ่งปันหรือขายให้กับบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น

(b) บริษัทของเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานได้ เว้นแต่จะมีการร้องขอ หรือการอนุญาตของผู้ใช้งานโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการขาย หรือบริการของลูกค้าผู้ใช้งาน หรือเพื่อประโยชน์ของการซื้อหรือรับบริการของผู้ใช้งาน หรือเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน

(c) กรณีหากมีหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น ศาล สถานีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสืบสวนหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานบังคับใช้ออกคำสั่งหรือหมายศาลให้บริษัทของเราส่งข้อมูลของผู้ใช้งานหรือวัสดุที่มีการบันทึกข้อมูลต่อหน่วยงานดังกล่าวบริษัทของเราจำเป็นจะทำตามคำสั่งของหน่วยงานดังกล่าว

(d) ลูกค้าตกลง และยอมรับว่าจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดี หรือฟ้องร้องบริษัทของเรา และเรียกร้องใดๆ จากบริษัทของเรา หากการเปิดเผยข้อมูลเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ใน (b) และ (c)

5.) ภาระผูกพันของผู้ใช้งาน เพื่อการป้องกันข้อมูล
(a) ผู้ใช้งานจะต้องรักษาความปลอดภัย และปกป้องบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตนด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง และรับผิดในการดำเนินการทั้งหมด เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ

(b) ผู้ใช้จะต้องไม่ให้ยืมแบ่งปัน ถ่ายโอน หรือมอบหมายให้ หรือให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณเอง

(c) ในกรณีที่ผู้ใช้ค้นพบการใช้งานบัญชีของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม หรือความเป็นไปได้ดังกล่าวผู้ใช้จะต้องแก้ไขหรือป้องกันการกระทำดังกล่าวทันที หรือแจ้งให้บริษัทของเราทราบ

(d) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด้อยค่าของการจัดการ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้โดยผู้อื่น โดยที่บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

6.) สิทธิในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน
บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเพิ่มเงื่อนไขการใช้งานรวมทั้งข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานตกลงที่จะยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไป

7.) การสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้สิทธิ์ของเราที่ระบุไว้ในข้อ 6) ข้างต้น

8.) คำขอลบบัญชีผู้ใช้และข้อมูล
คุณสามารถขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณต้องการลบบัญชีหรือข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทางหน้า "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์ของเรา หรือคุณสามารถส่งอีเมลโดยตรงไปที่ "support@maholloproperty.com" เมื่อคำขอของคุณเสร็จสิ้นแล้ว เราจะลบข้อมูลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้หลังจากเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดนี้จัดทำ/แก้ไขโดย บริษัท มาฮอลโล เพลส จำกัด เมื่อวันที่ 10/05/2565